arc
 
 


"SHCHE NE VMERLA UKRAINA"

National Anthem of Ukraine                                                                                                                         

SHCHE NE VMERLA UKRAINA                                                                                                                                            

Shche ne vmerla Ukrainy i slava, i volya,                                                     
Shche nam, brattya molodii, usmihnetsya dolya!                                      
Zhynut' nashi vorozhen'ky, yak rosa na sontsi,                                               
Zapanuyem i my, brattya, u svojiy storontsi.
Dushu j tilo my polozhym za nashu svobodu,
I pokazhem, shcho my, brattya, kozats'koho rodu.                                   

TRANSLATION

UKRAINE HAS NOT PERISHED  YET

Ukraine's glory has not yet died, nor her freedom
Upon us, young brothers, fate shall smile once more. 
Our enemies will vanish, like dew in the morning son
And we too shall rule, brothers, in a free land of our own.
Souls and bodies we'll lay down, all for our freedom,
And we will show that we, brothers, are of the Cossack origin!       


 

alt

 May 28, 2015

 
Home   |   About Us   |   FAQ   |   Feedback 
© Copyright ArtUkraine 1999-2013